Körprov

Inför körprovet

När du kommer till Fordonsmyndigheten för att påbörja din förarexamen se till att vara ordentligt förberedd och påläst. Du måste också ha alla dokument med dig när du kommer hit.

Dessa dokument är följande;

  1. Ansökan om körkortstillstånd
  2. En korrekt ifylld loggbok
  3. Giltig legitimation eller giltigt körkort (är din ansökan om körkort försedd med foto och stämplad av polisen är denna också giltig)

Om du saknar något av ovanstående kommer du inte att få påbörja din förarexamen utan måste boka en ny tid.

OBS! För att loggboken ska vara korrekt ifylld ska alla personuppgifter vara ifyllda, säkerhetskurs vara ifylld när det är tillämpligt, de lektioner som har genomförts samt deklaration att läroplanen följts. Var noggrann och se till att fylla i alla uppgifter både för eleven, trafikläraren och handledaren om sådan finns. 

Om inte loggboken är korrekt ifylld kommer provet inte att få genomföras.

Tid och plats för körprovet

Det är viktigt att du är i tid till ditt körprov.

Fordonsmyndigheten har en viss avsatt tid för ditt körprov och det är därför viktigt att du kommer förberedd och i tid samt att du är på rätt plats. Om du blir försenad av en eller annan anledning kan Fordonsmyndigheten förskjuta tiden maximalt 10 minuter, därefter ställs provet in och du får boka en ny tid.

Alla körprov genomförs på plats hos Fordonsmyndigheten på Möckelö.

Körprovet

Nästan alla körprov går till på samma sätt och är uppdelad i tre moment:

  • Säkerhetskontroll av ditt fordon
  • Manöverprov
  • Körning i trafik

Körprov för traktor innehåller ingen körning i trafik.

Förarprövaren kommer att förklara i förväg hur det går till samt när provet är avslutat kommer du att få besked om hur din körning har gått samt feedback på din körning.

Observera att Fordonsmyndigheten inte tillhandahåller någon form av provfordon.

De fordon som används vid körprov ska uppfylla de krav som anges här.

Som bilagor hittar du Anvisningar för förarexamen där det anges information angående körprov samt anvisningar för manöverbanor.