Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Från och med den 1 april har vår kundtjänst stängt för besök. Klicka på länken nedan för att få reda på hur du kan uträtta dina ärenden du har hos oss. Observera att besiktningsavgiften inte kan betalas på plats utan måste vara betald på förhand.

https://www.fma.ax/samlad-information-gallande-coronaviruset-covid-19

Verksamhetsberättelser

År 2019 i korthet

Januari:

Stormen Alfrida tvingar oss att hålla stängt för kunder årets första arbetsdag.

Februari:

En ny tjänstebil köps in. För att värna om miljön blev det en stilig blå elbil med vår logo på sidorna.

Mars:

En ny E-tjänst läggs till de tidigare. Beställning av registerbevis. Dessutom görs det möjligt att boka besiktningstid utan bankinloggning. 

April:

För- och nackdelar med s.k. traktorbilar diskuteras livligt. Fordonsmyndigheten involveras och lämnar synpunkter på LR:s förslag. 

Maj:

För att förenkla och effektivisera vårt interna arbete införs ett Intranät samt en ny telefonilösning, 

Juni:

Båtar som inte längre behöver vara registrerade i vattenfarkostregistret avregistreras såvida inte ägaren har meddelat annat. Antalet registrerade båtar mer än halveras och uppgår vid årets slut till 2 379.

Juli:

Vi har som alltid öppet hela sommaren. Det är många veteranbilar som ska besiktas och sommarlovslediga passar på att ta körkort. 

Augusti:

De första nya åländska körkorten levereras. Layouten skiljer sig något från de tidigare.

September:

Digiltala besiktningskallelser i stället för i pappersform skickas till dem som är anslutna till suomi.fi. 

Oktober:

Kundmätningarna fortsätter. Den här månaden är 99 % av de som tryckt på smileys nöjda med vår service. 

November:

Övningsbanan står äntligen klar. Nu kan vi ha körproven hos oss istället för att behöva åka ut till flygfältet. Den som vill öva kan få tillträde till banan. 

December:

De ändrade besiktningsintervallerna har fått till följd att antalet besiktningar minskat med nästan 20 % jämfört med 2018.

 

Fullständig verksamhetsberättelse finns under bilagor samt även verksamhetsberättelse från tdigiare år.

Publicerad 8.3.2019
Uppdaterad 17.2.2020