Verksamhetsberättelser

År 2018 i korthet

Januari:

Björn Snis tillträder som myndighetschef och lämnar sin tjänst ekonomidirektör på Kronofogden.

Februari:

Färdplanen tas fram och presenteras på ett personalmöte. Vi siktar på att bli Ålands bästa myndighet!

Mars:

Lagändring: Sista siffran i registreringsnumret avgör inte längre när nästa besiktning ska ske och för fler fordon dröjer det längre tills det är dags för nästa besiktning.

April:

En ny E-tjänst lanseras som gör det möjligt att ställa av och på sitt fordon elektroniskt via vår hemsida.

Maj:

Fordonsmyndigheten bildas. Ny grafisk profil och en ny hemsida lanseras. Myndigheten har kvällsöppet (drop-in) ett par kvällar varje vecka.

Juni:

Ett nytt diariesystem med tillhörande rutiner införs och riktlinjen för ärendehantering fastställs. Nu får vi bättre koll och ordning på våra resultat.

Juli:

Vi når för första gången toppresultatet 100 % nöjda kunder.

Juni-augusti:

En stekhet sommar till trots (31 grader i hallen) besiktades 5 231 fordon under sommarmånaderna. Totalt under året 21 410 fordon.

September:

Upphandlingen av körkort går i mål. Avtalsskrivning och design av de nya korten i samarbete med leverantören drar igång.

Oktober:

En omorganisation genomförs. Verksamheten indelas i tre sektioner med sektionsansvariga. En stabshandläggarroll införs.

November:

Fordonsmyndigheten finns på Facebook. Efter bara ett par månader har vi 700 följare och en ny kanal att nå ut med information.

December:

Ålands 5 500 båtägare fick en förfrågan från oss om de vill kvarstå i båtregistret och knappt häften svarade. Vid årets slut hade alla dessa fått sina beslut. Påminnelser kommer att skickas till dem som ännu inte svarat.

 

Fullständig verksamhetsberättelse finns under bilagor.

Publicerad 8.3.2019
Uppdaterad 20.3.2019