Verksamhetsberättelser

År 2019 i korthet

Januari:

Stormen Alfrida tvingar oss att hålla stängt för kunder årets första arbetsdag.

Februari:

En ny tjänstebil köps in. För att värna om miljön blev det en stilig blå elbil med vår logo på sidorna.

Mars:

En ny E-tjänst läggs till de tidigare. Beställning av registerbevis. Dessutom görs det möjligt att boka besiktningstid utan bankinloggning. 

April:

För- och nackdelar med s.k. traktorbilar diskuteras livligt. Fordonsmyndigheten involveras och lämnar synpunkter på LR:s förslag. 

Maj:

För att förenkla och effektivisera vårt interna arbete införs ett Intranät samt en ny telefonilösning, 

Juni:

Båtar som inte längre behöver vara registrerade i vattenfarkostregistret avregistreras såvida inte ägaren har meddelat annat. Antalet registrerade båtar mer än halveras och uppgår vid årets slut till 2 379.

Juli:

Vi har som alltid öppet hela sommaren. Det är många veteranbilar som ska besiktas och sommarlovslediga passar på att ta körkort. 

Augusti:

De första nya åländska körkorten levereras. Layouten skiljer sig något från de tidigare.

September:

Digiltala besiktningskallelser i stället för i pappersform skickas till dem som är anslutna till suomi.fi. 

Oktober:

Kundmätningarna fortsätter. Den här månaden är 99 % av de som tryckt på smileys nöjda med vår service. 

November:

Övningsbanan står äntligen klar. Nu kan vi ha körproven hos oss istället för att behöva åka ut till flygfältet. Den som vill öva kan få tillträde till banan. 

December:

De ändrade besiktningsintervallerna har fått till följd att antalet besiktningar minskat med nästan 20 % jämfört med 2018.

 

Fullständig verksamhetsberättelse finns under bilagor samt även verksamhetsberättelse från tdigiare år.