Fordon per bränsle

Källa: Enligt grunddata från tillverkaren

Olika hybridmodeller noteras ej skilt i statistiken

Antal fordon per bränsle 31.03.2023

Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22111 931 23042
Bensin/CNG 15 2 17
Bensin/El 113 3 116
Bensin/Etanol 101 0 101
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 2 1 3
Diesel/Elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3216 5643 8859
El 388 62 450
Etanol 1 0 1
Totalt     32591

Antal fordon per bränsle 31.12.2022

Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22082 931 23013
Bensin/CNG 15 2 17
Bensin/El 113 3 116
Bensin/Etanol 102 0 102
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 1 1 2
Diesel/Elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3205 5646 8851
El 359 59 418
Etanol 1 0 1
Totalt     32522

Antal fordon per bränsle 30.09.2022

Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22 057 935 22 992
Bensin/CNG 15 2 17
Bensin/El 111 3 114
Bensin/etanol 103 0 103
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 1 1 2
Diesel/elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3 182 5 611 8 793
El 330 57 387
Etanol 1 0 1
Totalt     32 410

Antal fordon per bränsle 30.06.2022

Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22 049 936 22 985
Bensin/CNG 14 2 16
Bensin/El 110 3 113
Bensin/etanol 98 0 98
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 1 1 2
Diesel/elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3 137 5 577 8 714
El 305 52 357
Etanol 1 0 1
Totalt     32 288

 

Antal fordon per bränsle 2021 Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt:
Bensin 22 032 st. 944 st. 22 976 st.
Bensin/CNG 14 st. 2 st. 16 st.
Bensin/El 110 st. 5 st. 115 st.
Bensin/Etanol 94 st. 0 st. 94 st.
Biodiesel 0 st. 1 st. 1 st.
CNG Naturgas 1 st. 1 st. 2 st.
Diesel/El 1 st. 0 st. 1 st.
Dieselolja 3 126 st. 5 515 st. 8 641 st.
El 248 st. 42 st. 290 st.
Etanol 1 st. 0 st. 1 st.

 

Antal personbilar per bränsle 2020  
Bensin 21 969 st.
Bensin/CNG 14 st.
Bensin/El 91 st.
Bensin/Etanol 92 st.
Biodiesel 0 st.
Diesel/El 1 st.
Diesel 3 002 st.
El 144 st.
Etanol 1 st.

 

Antal personbilar per bränsle 2019  
Bensin 21 624 st.
Bensin/CNG 14 st.
Bensin/El 66 st.
Bensin/Etanol 90 st.
Biodiesel 0 st.
Diesel/El 1 st.
Diesel 2 872 st.
El 99 st.
Etanol 1 st.

 

Antal personbilar per bränsle 2018  
Bensin 21 421 st.
Bensin/CNG 10 st.
Bensin/El 31 st.
Bensin/Etanol 78 st.
Diesel 2 722 st.
El 66 st.
Etanol 1 st.