Fordon per bränsle

 

Källa: Enligt grunddata från tillverkaren

Olika hybridmodeller noteras ej skilt i statistiken

Antal fordon per bränsle 30.06.2024
Per bränsle Personbilar Buss/Lastbil/paket Totalt
30.06.2024      
Bensin 22293 929 23222
Bensin/CNG 15 1 16
Bensin/El 127 2 129
Bensin / Etanol 98 0 98
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 2 1 3
Diesel/elektricitet   0 0
Dieselolja 3262 5752 9014
El 584 100 684
Etanol 1 0 1
Gas 0 1 1
totalt  26382 6787 33169
Antal fordon per bränsle 31.03.2024
Bränsle            PERSONBILAR BUSS/LASTBIL/PAKETBIL TOTALT
Bensin 22241 927 23168
Bensin/CNG 15 1 16
Bensin/EL 122 2 124
Bensin/Etanol 98 0 98
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 2 1 3
Diesel/elektricitet 0 0 0
Dieselolja 3259 5714 8973
El 551 90 641
Etanol 1 0 1
Gas 0 1 1
Totalt 26289 6737 33026

 

Antal fordon per bränsle 31.12.2023
Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22193 927 23120
Bensin/CNG 15 1 16
Bensin/El 117 2 119
Bensin / Etanol 97 0 97
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 2 2 4
Diesel/elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3243 5694 8937
El 519 84 603
Etanol 1 0 1
Totalt  26188 6711 32899
Antal fordon per bränsle 30.09.2023
Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22212 928 23140
Bensin/CNG 15 1 16
Bensin/El 111 2 113
Bensin/Etanol 99 0 99
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 2 1 3
Diesel/Elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3234 5691 8925
El 480 79 559
Etanol 1 0 1
Totalt 26155 6704 32859
Antal fordon per bränsle 31.03.2023
Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22111 931 23042
Bensin/CNG 15 2 17
Bensin/El 113 3 116
Bensin/Etanol 101 0 101
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 2 1 3
Diesel/Elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3216 5643 8859
El 388 62 450
Etanol 1 0 1
Totalt     32591
Antal fordon per bränsle 31.12.2022
Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22082 931 23013
Bensin/CNG 15 2 17
Bensin/El 113 3 116
Bensin/Etanol 102 0 102
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 1 1 2
Diesel/Elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3205 5646 8851
El 359 59 418
Etanol 1 0 1
Totalt     32522
Antal fordon per bränsle 30.09.2022
Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22 057 935 22 992
Bensin/CNG 15 2 17
Bensin/El 111 3 114
Bensin/etanol 103 0 103
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 1 1 2
Diesel/elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3 182 5 611 8 793
El 330 57 387
Etanol 1 0 1
Totalt     32 410
Antal fordon per bränsle 30.06.2022
Bränsle Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt
Bensin 22 049 936 22 985
Bensin/CNG 14 2 16
Bensin/El 110 3 113
Bensin/etanol 98 0 98
Biodiesel 0 1 1
CNG Gas 1 1 2
Diesel/elektricitet 1 0 1
Dieselolja 3 137 5 577 8 714
El 305 52 357
Etanol 1 0 1
Totalt     32 288

 

Antal fordon per bränsle 2021 Personbilar Buss/lastbil/paketbil Totalt:
Bensin 22 032 st. 944 st. 22 976 st.
Bensin/CNG 14 st. 2 st. 16 st.
Bensin/El 110 st. 5 st. 115 st.
Bensin/Etanol 94 st. 0 st. 94 st.
Biodiesel 0 st. 1 st. 1 st.
CNG Naturgas 1 st. 1 st. 2 st.
Diesel/El 1 st. 0 st. 1 st.
Dieselolja 3 126 st. 5 515 st. 8 641 st.
El 248 st. 42 st. 290 st.
Etanol 1 st. 0 st. 1 st.

 

Antal personbilar per bränsle 2020  
Bensin 21 969 st.
Bensin/CNG 14 st.
Bensin/El 91 st.
Bensin/Etanol 92 st.
Biodiesel 0 st.
Diesel/El 1 st.
Diesel 3 002 st.
El 144 st.
Etanol 1 st.

 

Antal personbilar per bränsle 2019  
Bensin 21 624 st.
Bensin/CNG 14 st.
Bensin/El 66 st.
Bensin/Etanol 90 st.
Biodiesel 0 st.
Diesel/El 1 st.
Diesel 2 872 st.
El 99 st.
Etanol 1 st.

 

Antal personbilar per bränsle 2018  
Bensin 21 421 st.
Bensin/CNG 10 st.
Bensin/El 31 st.
Bensin/Etanol 78 st.
Diesel 2 722 st.
El 66 st.
Etanol 1 st.