Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Fordonsstatistik

Under flikarna hittar du följande statistik:

  • Fordonsbestånd 2014 - 2019
  • Nyregistrerade fordon för perioden januari - december 2019
  • Personbilar per bränsle 31.12.2018 & 31.12.2019
Publicerad 6.8.2019
Uppdaterad 2.1.2020