Vilken släpvagn får du dra?

Körkortskategori   Personbil/paketbil max 3500 kg
B Max. tillåten släpvagnsvikt Alltid 750 kg*
B Max. tillåten fordonskombinationsvikt 3 500 kg (om släp > 750 kg gäller 3500 kg)
B96 (B+) Max. tillåten släpvagnsvikt Beroende på dragfordonet**
B96 (B+) Max. tillåten fordonskombinationsvikt 4 250 kg
BE Max. tillåten släpvagnsvikt 3 500 kg
BE Max. tillåten fordonskombinationsvikt 7 000 kg

*Om större släp får inte fordonskombinationen överskrida 3 500 kg.
** Tillåten släpvikt kan utläsas i dragfordonets registreringsbevis. 

Körkort B:

Motorfordon med en totalvikt av högst 3500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn

Med en totalvikt som inte överstiger 750 kg eller

Med en totalvikt som överstiger 750 kg om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3500 kg.

Var uppmärksam på vad den högsta faktiskt vikten får vara på din dragkrok vid släp utan bromsar.

Körkort B96(B+)

Med B96 (B+) får en som har behörighet kategori B och med godkänt resultat genomgått ett särskilt körprov köra en fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3500 kg men inte 4250 kg.

Körkort BE

Fordonskombination som består av dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3500 kg. Max tillåten fordonskombinationsvikt är 7000 kg.

Viktigt att tänka på:

Oavsett vad reglerna säger om totalmassa på bilen och totalmassa på släpvagnen får inte bilens maximala dragvikt överskridas. Den skiljer sig beroende på om det är ett bromsat släp eller ett obromsat. Det står angivet i registreringsbeviset under Vägtrafikbruk, massauppgifter (kg).

Placering av last:

Tänk på att lasta släpet korrekt. För lågt kultryck kan göra att ekipaget viker ihop sig vid en hård inbromsning och för högt kultryck för att du skadar ditt dragfordon. Tänk också på att vid tung last på vagnen ha tillräckligt med luft i vagnens däck. Krokarna för kapell på sidan av vagnen är inte till för att användas för lastsäkring.

Lastsäkring:

Kom ihåg säkringen av lasten måste tåla hela vikten framåt och hälften åt sidorna och bakåt.

Mer information om lastsäkring, kultryck och hur det är att köra med släp finns under bilagor.