Vårt uppdrag

I landskapslagen om Fordonsmyndigheten anges bland annat att vi ska:

  • föra register över motorfordon och släpvagnar samt utföra besiktningar
  • föra körkortsregister samt ordna teoriprov och körprov
  • föra register över vattenfarkoster
  • bevilja trafiklärartillstånd och utöva tillsyn över trafikskolor