Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Vårt uppdrag

I landskapslagen om Fordonsmyndigheten anges bl.a. att vi ska:

  • föra register över motorfordon och släpvagnar samt utföra besiktningar
  • föra körkortsregister samt ordna teori- och körprov
  • föra register över vattenfarkostregister
  • bevilja trafiklärartillstånd och utöva tillsyn över trafikskolor
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 18.4.2018