ADR-körtillstånd

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-körtillstånd.

Ett körtillstånd beviljas en sökande som har minst B-körkort (personbil). Du som söker ADR-körtillstånd får inte ha körförbud.

Du blir beviljad grundtillståndet efter genomgången ADR-grundkurs samt godkänt tillhörande prov.

Du kan också bli beviljad körtillstånd för tanktransporter efter både avklarad ADR-grundkurs och specialkurs för ADR-tanktransport samt efter godkända prov i vardera kurs.

Kurser och prov anordnas av Ålands yrkesgymnasium. Kom ihåg att du måste ha med ditt körkort till provtillfället och att du måste ha minst B-körkort (personbil).

Efter genomgången kurs och godkänt prov kan du ansöka om ADR-kort hos oss på Fordonsmyndigheten. Ansökan fylls i på plats och en avgift på 175 euro betalas. Är det första gången du ansöker om ett ADR-kort behöver ett passfoto bifogas ansökan. Har du ansökt om ett förarkort eller ett ADR-kort tidigare kan samma foto användas till ADR-kortet tills fotot är 15 år gammalt.

Har du ett ADR-kort sedan tidigare får du tidigast 12 månader innan kortet går ut genomgå kompletteringskursen.

ADR-provet är giltigt i 6 månader första gången du ansöker om ett ADR-kort, kompletteringsprovet är giltigt i 12 månader. Har du inte ansökt om ditt ADR-kort innan provets giltighetstid har gått ut behöver du gå om kursen och skriva ett nytt godkänt prov.

Körtillståndet är giltigt i fem år från den dag du har blivit godkänd i körtillståndsprovet.

Det tar cirka tre veckor från ansökningstillfället tills att kortet finns att hämtas hos Fordonsmyndigheten. Du meddelas antingen via mail eller telefon att kortet är färdigt.