Import av fordon från utlandet

 1. Om du ska registrera fordonet på Åland och har för avsikt att använda fordonet före registrering ska du lämna en anmälan om ibruktagande. Du kan lämna en anmälan om ibruktagande redan då fordonet förs in eller först då du börjar använda bilen.

  Anmälan om ibruktagande görs hos Skatteförvaltningen.

 2. Innan du börjar använda fordonet ska du ha tecknat en försäkring.
   
 3. Gå in på tullens hemsida och tulla in ditt fordon.

  Tullens hemsida där du kan förtulla ditt fordon.

 4. Lämna bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen 5 dagar efter att du lämnat anmälan om ibruktagande. Bilskattedeklarationen ska lämnas in även om du inte har lämnat in anmälan om ibruktagande.

  Här kan du lämna bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen.

 5. När bilskatten är betalad får du ett meddelande där det står att fordonet har fått registreringstillstånd.
   
 6. När du har fått registreringstillstånd behöver fordonet registreringsbesiktas.
  Tid för registreringsbesiktning bokas på: 018–525 840
  Innan du ringer för att boka registreringsbesiktning behöver du kontrollera om ditt fordon behöver kontrollbesiktas samtidigt. Detta görs genom att kontrollera när den senaste kontrollbesiktningen är utförd och anpassa detta till de åländska besiktningsintervallerna. Meddela vid bokningen om den ska kontrollbesiktas samtidigt så bokas det in ihop med registreringsbesiktningen.

  Läs mer om dom åländska besiktningsintervallerna här.

 7. När fordonet har genomgått en godkänd besiktning och nedanstående papper lämnats in får du ett interimsbevis som ska medföras i fordonet vid färd. Dina nya registreringsbevis skickas ut per post.

De utländska registreringsskyltarna behöver du ta loss själv och lämna in samtidigt som du får ut dina nya åländska skyltar.

 • Registreringsbevis: Del 1 (teknisk del) och Del 2 (anmälningsdel) av registreringsbeviset. Registreringsbevisen ska vara i original, kopior godkänns inte. Är fordonet avregistrerat före år 2007 räcker det med Del 1 av registreringsbeviset vid registrering på Åland.

 • Överlåtelsebevis: Om du inte har använt anmälningsdelen som överlåtelsebevis ska ett separat överlåtelsebevis bifogas vid registrering. Överlåtelsebeviset ska vara undertecknat av säljaren och köparen samt vara daterat.

 • Trafikförsäkring: Du ska ha ansökt om trafikförsäkring hos ett på Åland verksamt försäkringsbolag. Försäkringsansökan ska medtas i pappersformat.

 • Övriga handlingar: Beslut om frigörande (från Tullen) ska tas med. Förtullningsbeslut behövs inte om det är ett företag som importerar fordonet.

Registreringsbesiktning krävs inte för nya fordon som är typgodkända eller har ett enskilt godkännande. Registreringsbesiktning krävs inte heller för fordon som har registreringsbesiktigats i fasta Finland.