Fordonsbestånd

Fordonsbestånd

Fordonsbestånd är statistik över registrerade motorfordon. Statistiken är tagen ur Fordonsmyndighetens fordonsregister som innehåller uppgifter om alla registrerade trafikfordon på Åland. Nedan finns sammanfattning över fordonsbeståndet de senaste åren. Mer detaljerad statistik finns under bilagor. Med antalet bilar menas personbilar, lastbilar, paketbilar, specialbilar och bussar.

2023

År 2023 är det totala fordonsbeståndet 53 860 och det är en ökning med 766 från år 2022. Antalet personbilar 2023 var 26 190.

För mer statistik år 2023: Fordonsbestånd 2023

2022

År 2022 är det totala fordonsbeståndet 53 094 och det är en ökning med 897 från år 2021. Antalet personbilar 2022 var 25 884.

För mer statistik år 2022: Fordonsbestånd 2022

2021

År 2021 är det totala fordonsbeståndet 52 197 och det är en ökning med 1 086 från 2020. Antalet personbilar 2021 var 25 632.

För mer statistik år 2021: Fordonsbestånd 2021

2020

År 2020 ökade antalet registrerade bilar med 724 till en total på 31 642 st. Det totala fordonsbeståndet ökade med 1 296 till en total på 51 111 st.

För mer statistik år 2020: Fordonsbestånd 2020

2019

År 2019 är det totala antalet registrerade bilar 30 918. Ökningen från år 2018 är 634 bilar. Totala fordonsbeståndet år 2019 är 49 815 vilket är en ökning med 1 249 från 2018. Sedan 2014 har fordonsbeståndet ökat med 6 040 fordon. 

För mer statistik år 2019: Fordonsbestånd 2019

2018

År 2018 är det totala antalet registrerade bilar 30 284. Ökningen från året innan är 627 bilar. Totala fordonsbeståndet år 2018 är 48 566 och det är en ökning med 1 046 från 2017. Antal yrkesfordon år 2018 var 384.

För mer statistik år 2018: Fordonsbestånd 2018

2017

År 2017 är det en större ökning på antalet bilar. Det har ökat med 1 494 och totalt antal bilar 2017 är 29 657. Fordonsantalet detta år är 47 520 vilket är en ökning på 1 239 jämfört med året innan. Antal yrkesfordon detta år var 378.

För mer statistik år 2017: Fordonsbestånd 2017

2016

År 2016 fanns det 28 943 bilar på Åland vilket är en ökning med 780 från året innan. Antal fordon totalt var 46 281 vilket är en ökning på 1 273 från år 2015. Antal yrkesfordon år 2016 var 378.

För mer statistik år 2016: Fordonsbestånd 2016

2015

2015 fanns det 28 163 registrerade bilar. Det är en ökning på 686 stycken från året innan. Antal fordon registrerade år 2015 var 45 008 vilket är en ökning på 1 233 från år 2014. Antal yrkesfordon har minskat från 377 till 366.

För mer statistik år 2015: Fordonsbestånd 2015

2014

År 2014 fanns det 27 477 bilar på Åland vilket är en ökning med 829 från året innan. Antal fordon totalt var 43 775 vilket är en ökning på 1 389 från år 2013. Antal yrkesfordon år 2014 var 377.

För mer statistik år 2014: Fordonsbestånd 2014