Körkortskategorier

Här hittar du de körkortskategorier som finns på Åland, samt vilka fordon du får köra med ditt körkort.

Kategori grupp 1

Kategori grupp 1 Ger rätt att köra: Ger även behörighet för:
 

Mopeder och lätta fyrhjulingar

 
AM 120 Två- och trehjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.  
AM 121

a) Lätta fyrhjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.

b) Traktor i fordonskategori T3b med en totalvikt under 600 kilo som är konstruerad för en hastighet av högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den. 

 
 

Motorcyklar med eller utan sidovagn och motordrivna trehjulingar

 
A1 a) Motorcykel vars motor har en cylindervolym på högst 125cm³, med en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg.

b) Motordriven trehjuling med en effekt av högst 15 kW.

AM 120
A2 Motorcykel med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

a) AM 120

b) A1

A a) Motorcykel

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt högre än 15 kW, om körkortshavaren har fyllt 21 år.

a) AM 120

b) A1

c) A2

 

Personbilar

 
B a) Bil med en totalvikt av högst 3500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren. Till en bil får en släpvagn kopplas:

med en totalvikt som inte överstiger 750 kg eller
med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3500 kg.

b) Motordriven fyrhjuling

c) Traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den. 

a) AM 120

b) AM 121

c) T

B96 Den som har behörighet kategori B och med godkänt resultat har genomgått ett särskilt körprov har rätt att köra en fordonskombination som består av ett fordon i kategori B och en tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4250 kg. En kod för den utökade behörigheten anges på körkortet.  
BE Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3500 kg. Fordonskombinationens totalvikt får inte överstiga 7000kg (Dragfordon max 3500 kg plus släp- eller påhängsvagn 3500 kg)

 

 

Traktorer

 
T Traktor med undantag av traktorbil och traktor som ingår i kategori AM 121, som är konstruerad för en hastighet av max 60 km/h, motorredskap, snöskoter och till dem kopplade släpfordon.  

 

Kategori grupp 2

Kategori grupp 2 Ger rätt att köra: Ger även behörighet för:
 

Lastbilar

 
C1

a) Bil som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3500 kg men inte 7500 kg och som är konstruerad och tillverkad för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

 

C1E a) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12000 kg.

b) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B eller en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 3500 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12000 kg.

a) BE

b) D1E om D innehas

C

a) Bil som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg kopplas.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den. 

C1

CE Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) C1E

c) DE, om D innehas

 

Bussar

 
D1 Bil som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

 

D1E Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D1 och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

BE

D Bil konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

D1

DE Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) D1E