Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Personal på Fordonsmyndigheten

Fordonsmyndigheten

Fordonsmyndigheten
  1. 018-525 840

Björn Snis

Myndighetschef
Fordonsmyndigheten

Marica Eriksson

Stabssamordnare
Fordonsmyndigheten

Gitte Nordas

Sektionsansvarig
Registersektionen

Majvor Mattsson

Registersektionen

Simon Häger

Registersektionen

Carola Lemberg

Registersektionen

Tom Latvala

Sektionsansvarig
Besiktningssektionen

Kim Mattsson

Besiktningssektionen

Malte Åkerholm

Besiktningssektionen

Sören Jakobsson

Besiktningssektionen

Joakim Nordman

Besiktningssektionen

Björn Kallur

Sektionsansvarig
Körkortssektionen

Anna Danielsson

Körkortssektionen

Ann Sundholm

Körkortssektionen
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 14.2.2020