Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Informationsmaterial

Lagstiftning

Moped

Här finns extra material för dig som tänker ta, eller har körkort i kategori AM 120, AM 121 (Landskapsregeringens hemsida för Trafiksäkerhet).

Motorcykel

Här finns extra material för dig som tänker ta, eller har körkort i kategori A1, A2 eller A (Landskapsregeringens hemsida för Trafiksäkerhet).

B96/BE

Under fliken "Bilagor" hittar du informationsmaterial för B96/BE.

Inledande teoriprov

Du hittar informationsmaterial inför det inledande teoriprovet under fliken "Bilagor".

Publicerad 18.4.2018
Uppdaterad 4.11.2019