Färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort görs hos oss på Fordonsmyndigheten. På plats behöver man visa upp sitt körkort samt fylla i en ansökan. 

Är det första gången du ansöker om ett förarkort behöver ett passfoto medtas till ansökan. Har du ansökt om ett förarkort eller ett ADR-kort tidigare kan samma foto användas till förarkorten tills fotot är 15 år gammalt.

Du kan förnya ditt förarkort tidigast 90 dagar innan dess giltighetstid har gått ut.

Vid ansökan om företagskort ska utdrag ur handelsregistret högst 3 månader gammalt bifogas ansökan även om det är ett förnyande av ett företagskort.

Om personen som ansöker inte har namnteckningsrätt i företaget ska en fullmakt bifogas som berättigar det.

Kortet betalas på plats vid ansökningstillfället och kostar 130 euro. Det tar cirka tre veckor från ansökningstillfället tills att kortet finns att hämtas hos Fordonsmyndigheten. Du meddelas antingen via mail eller telefon att kortet är färdigt.

 

Förklaring av de olika korttyperna

 

Förarkort

Används av förare och placeras i färdskrivaren som registrerar kör- och vilotider på kortet, för att transportföretagen och kontrollmyndigheterna ska kunna se att förarna följer kör- och vilotidsreglerna. Kortet är personligt och giltigt i fem år.

Företagskort

Används av företag för att låsa färdskrivaren till företaget för att hindra obehöriga åtkomst till informationen som registreras i den egna verksamheten. När ett företag låser färdskrivaren kan informationen som registreras av färdskrivaren bara kopieras om man har tillgång till företagskortet, alternativt med ett verkstads- eller kontrollkort. Kortet är giltigt i fem år.

Verkstadskort

Används av ackrediterade verkstäder för att kunna reparera eller besiktiga färdskrivaren. Kortet är giltigt i ett år.

Kontrollkort

Används av kontrollmyndigheter för att kunna kopiera information som finns i färdskrivaren och på förarkortet. Kortet är giltigt i fem år.