Slutlig avregistrering i vattenfarkostregistret

Med slutlig avregistrering avses att farkosten avregistreras på så vis att den aldrig mer kan registreras på nytt.

Du ska anmäla slutlig avregistrering till Fordonsmyndigheten om din vattenfarkost har

  • Förstörts eller varaktigt tagits ur bruk
  • Försvunnit
  • Överlåtits till en ägare som inte har hemkommun i landskapet och den inte stadigvarande kommer att brukas i landskapet
  • Av annat liknande skäl inte bör finnas i registret

Du som ägare ska alltid lämna en särskild redogörelse om varför slutlig avregistrering är aktuell. Redogörelsen ska visa att vattenfarkosten och, eller motorn har tagits förstörts eller tagits slutligt ur bruk.

Anmälan om slutlig avregistrering görs även den på blanketten ”Anmälan till vattenfarkostregistret”. Anmälan kan göras genom besök på Fordonsmyndigheten eller per post till Fordonsmyndigheten, Möckelövägen 58, AX-22100 Mariehamn.

Slutlig avregistrering är avgiftsfri. Ägaren får ett beslut om slutlig avregistrering när den är gjord.