Information om Fordonsmyndighetens åtgärder rörande Covid-19

Avgifter vattenfarkostregistret

Registreringsanmälan av vattenfarkost 20,00 €
Registrering av ägarbyte, ändring eller annan anmälan vattenfarkost 15,00 €

 

Publicerad 13.12.2019
Uppdaterad 25.1.2021