Avgifter vattenfarkostregistret

Registreringsanmälan av vattenfarkost 30,00 €
Registrering av ägarbyte, ändring eller annan anmälan vattenfarkost 20,00 €