Har inte körkort

När du tar körkort för allra första gången måste du skriva ett inledande teoriprov hos Fordonsmyndigheten innan du kan ansöka om körkortstillstånd hos polisen.

Det inledande teoriprovet består av 30 frågor som handlar om grundläggande regelkunskaper. För att bli godkänd får du maximalt ha 6 stycken felaktiga svar.

När man ansöker om körkortstillstånd hos polisen behöver man ha med sig loggboken, där det ska stå antecknat att man har fått godkänt på det inledande teoriprovet. Man behöver även ha med sig tre stycken nytagna passfoton och ett högst två månader gammalt synintyg utfärdat av en läkare eller optiker. Är du över 70 år vid ansökningstillfället krävs ett högst två månader gammalt läkarintyg. För kategori AM 120 (moped), AM 121 (lätt fyrhjuling), T (traktor) och A1 (lätt motorcykel) ska båda vårdnadshavarna vara med vid ansökan om den sökande inte fyllt 18 år. Körkortstillståndet gäller för den kategori som ansökan avser och är giltigt i två år.

För att slutligen få körkort behöver man genomgå säkerhetsutbildning i trafikskola, få godkänt på teoriprovet och körprovet. Mer information om teoriprov och körprov finns här: Teoriprov och Körprov.

Som bilagor hittar du en steg för steg anvisning för hur du ska ta körkort om du inte har körkort sedan tidigare.