Uppdatering 29 september kl 05.00-08.00

Våra e-tjänster kommer att genomgå en uppdatering söndagen den 29 september mellan kl 05.00 & 08.00. Det kan innebära tillfälliga störningar i hemsidans funktioner, vi ber om överseende med detta.

Har inte körkort

När du tar körkort för allra första gången måste du skriva ett inledande teoriprov hos Fordonsmyndigheten innan du kan ansöka om körkortstillstånd hos polisen.

Det inledande teoriprovet består av 30 frågor som handlar om grundläggande regelkunskaper. För att bli godkänd får du maximalt ha 6 stycken felaktiga svar.

När man ansöker om körkortstillstånd hos polisen behöver man ha med sig loggboken, där det ska stå antecknat att man har fått godkänt på det inledande teoriprovet. Man behöver även ha med sig tre stycken passfoton och vid behov optikerintyg/läkarintyg. Om den sökande är under 18 år ska båda vårdnadshavarna vara med vid ansökan. Körkortstillståndet gäller för den kategori som ansökan avser och är giltigt i två år.

För att slutligen få körkort behöver man genomgå säkerhetsutbildning i trafikskola, få godkänt på teoriprovet och körprovet. Mer information om teoriprov och körprov finns under fliken Förarexamen.

Som bilagor hittar du instuderingsmaterial för det inledande teoriprovet och en steg-för-steg anvisning för hur du ska ta körkort om du inte har körkort sedan tidigare.

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 2.4.2019