Fordon

Alla förändringar i registeruppgifterna bör anmälas snarast, men senast inom sju (7) dagar. Registreringsbevisets båda delar, Anmälningsdel (Del II) och Tekniska delen (Del I), ska tas med till Fordonsmyndigheten och själva anmälan görs med Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II).

Anmälan om första registrering eller omregistrering, avregistrering, ändring av äganderätten samt strykning eller tillägg av innehavare, bör göras av ägaren. Andra än ovan nämnda anmälningar kan göras även av fordonets innehavare. Förklaring till punkterna finns under "Anmälans art" på blanketten. Markera med ett kryss vilken typ av anmälan det är fråga om.

Fordonet får inte registreras och ändringsanmälan får inte godkännas utan gällande trafikförsäkring.

Förvara Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II) omsorgsfullt, då det är en ägarhandling över fordonet.

Korrigering i fordonsregistret

Kontakta Fordonsmyndigheten för korrigering av felaktiga uppgifter.