Import av fordon från Finland

Följande behöver du ha med dig till Fordonsmyndigheten om du vill registrera om ett finskregistrerat fordon till åländskt.

  • Registreringsbevis: Del 1 (teknisk del) och Del 2 (anmälningsdel) av registreringsbeviset. Registreringsbevisen ska vara i original, kopior godkänns inte. Säljaren (ägaren) kan beställa registreringsbevis via Traficoms e-tjänst eller printa ut registreringsbevisen på närmaste besiktningsstation i Finland innan denne gjort överlåtelseanmälan.

    Traficoms e-tjänst för beställning av registreringsbevis

  • Trafikförsäkring: Du ska ha tecknat en trafikförsäkring och medta ett försäkringsintyg i pappersformat som du får av ditt försäkringsbolag.
  • Övriga handlingar: Beslut om frigörande (från Tullen) ska tas med. Förtullningsbeslut behövs inte om det är ett företag som importerar fordonet.

De finska registreringsskyltarna ska lämnas in till Fordonsmyndigheten snarast möjligt efter omregistreringen. Ägaren ansvarar för följderna om de gamla registerskyltarna missbrukas.

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 7.2.2022