Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Från och med den 1 april har vår kundtjänst stängt för besök. Klicka på länken nedan för att få reda på hur du kan uträtta dina ärenden du har hos oss. Observera att besiktningsavgiften inte kan betalas på plats utan måste vara betald på förhand.

https://www.fma.ax/samlad-information-gallande-coronaviruset-covid-19

Tolk vid förarexamen

Om du inte har svenska som modersmål och känner dig osäker på det svenska språket kan du vid behov anlita en tolk som hjälper dig vid det inledande teoriprovet, teoriprovet för förarexamen och provet för handledare.

När du bokar ditt prov är det viktigt att du meddelar till Fordonsmyndigheten att du kommer att använda en tolk vid provet.

Tolken ska vara personligen närvarande, telefontolkning är inte tillåten samt att du själv står för de eventuella kostnaderna för tolken medför. Den person som är verksam som tolk behöver inte vara auktoriserad men viktigt att komma ihåg att endast i undantagsfall får det vara en närstående till dig. Om tolken är en närstående måste du kontakta Fordonsmyndigheten i förväg.

Tolkens uppgift vid provet är att översätta frågeställningen, svarsalternativen och det som sägs mellan dig och den närvarande förarprövaren. Tolken får inte diskutera saker med dig under provet och förarprövaren kan avbryta provet om så sker. Skulle provet avbrytas anses det vara underkänt och provavgiften är förverkad.

Till dig som ska vara tolk

För att få vara verksam som tolk vid förarexamen måste du själv ha samma körkortsbehörighet som det provet du ska vara verksam som tolk.

Första gången du tolkar ett prov på Fordonsmyndigheten kommer du att få skriva under ett dokument att du har förstått dina uppgifter och vad du ska göra och vad du inte får göra.

Här finner du en bilaga att läsa om dina skyldigheter. 

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 7.3.2019