Teoriprov

Inför teoriprovet

När du kommer till Fordonsmyndigheten för att påbörja din förarexamen se till att vara ordentligt förberedd och påläst. Du måste också ha alla dokument med dig när du kommer hit.

Dessa dokument är följande;

  1. Körkortstillstånd
  2. En korrekt ifylld loggbok 
  3. Giltig legitimation eller giltigt körkort (är din ansökan om körkort försedd med foto och stämplad av polisen är denna också giltig)

Om du saknar något av ovanstående kommer du inte att få påbörja din förarexamen utan måste boka en ny tid.

Säkerhetsutbildningen måste vara klar innan man får skriva teoriprovet.

OBS!  För att loggboken ska vara korrekt ifylld ska alla personuppgifter vara ifyllda, säkerhetskurs vara ifylld när det är tillämpligt, de lektioner som har genomförts samt deklaration att läroplanen följts. Var noggrann och se till att fylla i alla uppgifter både för eleven, trafikläraren och handledaren om sådan finns. 

Om inte loggboken är korrekt ifylld kommer provet inte att få genomföras.

Teoriprovet

Teoriprovet består av 50 frågor. Av dessa frågor handlar 30 frågor om trafikkunskaper och övriga 20 frågor är specifika för den kategori av körkort som du skriver provet för. Till varje fråga är endast ett alternativ rätt och varje rätt besvarad fråga ger en poäng. Frågorna behöver inte besvaras i den ordning de ställs. Man har 45 minuter på sig att genomföra teoriprovet. Vid behov av särskilt stöd vid förarexamen kan provtagaren få upp till 60 minuter på sig att genomföra provet.

Av dessa 50 frågor får du ha maximalt 10 felaktiga svar för att bli godkänd.

Teoriprovet är giltigt i 6 månader efter att provet har avlagts.

Om man blir underkänd på teoriprovet får man tidigast två dagar efter provtillfället göra om provet. Det tillkommer också en teoriprovskostnad på 20 Euro.

Som bilagor hittar du Anvisningar för förarexamen där det anges mer information om avläggande av teoriprov.