​​​​​​​Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-138

Anmälan till vattenfarkostregistret

Ämne: 
Vattenfarkost
Publicerad 15.1.2019
Uppdaterad 18.6.2020