Information om Fordonsmyndighetens åtgärder rörande Covid-19

Provfordon

De fordon som används vid körprov ska uppfylla de krav som anges neda

 

Publicerad 8.8.2019
Uppdaterad 12.2.2021