Enklare att registrera sin båt

Ålands landskapsregering har på förslag från Fordonsmyndigheten lättat på dokumentationskraven vid första registrering i vattenfarkostregistret. Bland annat krävs inte längre dokumentet Försäkran om överenstämmelse för båtar som tidigare använts inom EU/EES-området (inkl Åland).

Läs mera här om undantagen

 

Publicerad 13.8.2018
Uppdaterad 20.8.2019