Har du inte fått någon kallelse till besiktning?

Fordonsmyndigheten får ibland frågor från fordonsägare som berättar att de inte har fått någon kallelse till besiktning. Om du inte får hem något brev med en kallelse till besiktning kan det bero på att du har tagit i bruk meddelandetjänsten i suomi.fi och kallelsen har skickats dit. Den som använder meddelandetjänsten får kallelsen till besiktning endast elektroniskt. Om du tagit i bruk meddelandetjänsten för något annat ändamål får du automatiskt även din kallelse till besiktning elektroniskt.

Om du är osäker på när ditt fordon ska besiktigas kan du kontrollera det på registreringsbeviset (Del 1, Tekniska delen). I Fordonsmyndighetens e-tjänst kan du både kontrollera intervallet för nästa periodiska besiktning och boka en tid för besiktning.

Fordonsmyndighetens e-tjänst