Nya Besiktningsregler

Den 1 mars 2018 träder nya regler för årsbesiktning ikraft. Det nuvarande regelverket anpassas till gällande EU-lagstiftning

Det äldre intervallsystemet för besiktning som styrs via registernumret upphör och ersätts av tidsperioder.

Hur lång tid som går innan ditt fordon ska besiktas igen bestäms av när du senaste besiktade ditt fordon samt när det första gången togs i bruk.

När ditt fordon ska besiktas enligt de nya reglerna hittar du under nedanstående länk:

Besiktningsintervaller för person och paketbil

 

Exempel 1

Din personbil som är av årsmodell 2007 ska besiktas i april 2018. Du åker till besiktningen och får ditt fordon godkänt.

De nya besiktningsreglerna säger att ett fordon som är äldre än 4 år men yngre än 16 år från den månad då fordonet  togs i bruk ska genomföra en ny årsbesiktning inom 24 månader.  Det ger i exemplet ovan att senast i april 2020 ska ditt fordon genomgå en årsbesiktning innan det får körförbud.

De nya reglerna innebär en förlängning med 12 månader jämfört med det gamla systemet. Däremot så får du tidigast besikta ditt fordon 3 månader före den månad ditt fordon senast ska besiktas igen vilket innebär i exemplet januari månad 2020.

 

Exempel 2

Din personbil är av årsmodell 2005 och har siffran 7 som slutsiffra. Bilen besiktades senast i september 2017. Din nästa årsbesiktning kommer att ske under perioden september till november 2018. Först efter den årsbesiktningen kommer ditt fordon att omfattas av det nya regelverket, vilket innebär att därpå efterföljande besiktning tidigast kan ske efter 21 månader men senast efter 24 månader.

 

För släpvagnar, lastbilar, bussar med flera, se nedanstående länk;

Besiktningsintervaller för lastbil och buss

Besiktningsintervaller för släpvagn

Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 15.5.2019