Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Kundtjänst öppnar upp för besök igen den 4 maj och man kan även boka körprov för alla fordonskategorier samt muntliga teoriprov.

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-244

Veteranfordonsgranskningsinformation från ÅMK

Granskning av fordon till veteranfordon sköts inom Ålands motorklubb r.f. av veteransektionen.

För att kunna veterangranska fordonet krävs följande:

  • Fordonet är minst 30 år gammalt vid utgången av tillverkningsåret, d.v.s. att fordonets tillverkningsår, + 31 år, är första året som det går att genomföra en veteranbesiktning.
  • Fordonet är i gott originalskick.
  • Ingen rost förekommer.
  • Fordonet är rengjort och väl putsat överallt även i motorrum och trunk.
  • Slitna detaljer renoveras eller byts ut. 

I speciella fall för ett fordon med speciellt musealt värde kan dokumenterad och väl konserverad ytrost godkännas. Vid granskningstillfället skall man ha med sig alla nödvändiga uppgifter om fordonet (Tillverkningsnummer, motornummer, cylinderdiameter, slaglängd, hjulbas, spårvidder, tankvolym etc.), samt 2 st. Fotografier tagna exempelvis snett framifrån och snett bakifrån, så att hela fordonet syns. Bilderna är avsedda för arkivering.

Veteranfordonsgranskare är:

  • Peter Danielsson  tel. 0457 313 4330
  • Freddi Jensen tel. 0405 896 859

Kontakta gärna någon av oss för närmare information. Efter godkännande förs intyget till försäkringsbolaget där ägaren tecknar en veteranförsäkring och får en kopia av intyget som medtages till Fordonsmyndigheten, där ändrings- eller registreringsbesiktningen sker. Veterangranskningen kostar för närvarande 200€

ÅMK r.f./Veteransektionen

 

Publicerad 23.5.2019
Uppdaterad 26.11.2019