​​​​​​​Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-138

Körprov

Inför körprovet

När du kommer till Fordonsmyndigheten för att påbörja din förarexamen se till att vara ordentligt förberedd och påläst. Du måste också ha alla dokument med dig när du kommer hit.

Dessa dokument är följande;

  1. Ansökan om körkortstillstånd
  2. Ansökan om körkort
  3. En korrekt ifylld loggbok
  4. Giltig legitimation eller giltigt körkort (är din ansökan om körkort försedd med foto och stämplad av polisen är denna också giltig)

Om du saknar något av ovanstående kommer du inte att få påbörja din förarexamen utan måste boka en ny tid.

OBS! För att loggboken ska vara korrekt ifylld ska alla personuppgifter vara ifyllda, säkerhetskurs vara ifylld när det är tillämpligt, de lektioner som har genomförts samt deklaration att läroplanen följts. Var noggrann och se till att fylla i alla uppgifter både för eleven, trafikläraren och handledaren om sådan finns. 

Om inte loggboken är korrekt ifylld kommer provet inte att få genomföras.

Tid och plats för körprovet

Det är viktigt att du är i tid till ditt körprov.

Fordonsmyndigheten har en viss avsatt tid för ditt körprov och det är därför viktigt att du kommer förberedd och i tid samt att du är på rätt plats. Om du blir försenad av en eller annan anledning kan Fordonsmyndigheten förskjuta tiden maximalt 10 minuter, därefter ställs provet in och du får boka en ny tid.

Alla körprov genomförs på plats hos Fordonsmyndigheten på Möckelö.

Körprovet

Alla körprov, förutom prov för traktor, sker på samma sätt. Du börjar med en hel eller delar av säkerhetskontrollen av ditt fordon, därefter sker manöverprov för att slutligen utföra körning i trafik.

Säkerhetskontrollen är en del av förarexamen och det är därför viktigt att du har kunskaper i vad som kontrolleras ur ett trafiksäkerhetsperspektiv samt har kännedom om varför kontrollen ska göras.

Manöverprovet skiljer sig mellan olika fordonskategorier men syftet är att säkerställa att du behärskar manövrering av det aktuella fordonet.

Körningen i trafik sker enligt anvisningar som du får av förarprövaren men all körning sker på ditt ansvar. För körkort i kategori T är det ingen körning i trafik.

Förarprövaren kommer att förklara i förväg hur det går till samt när provet är avslutat kommer du att få besked om hur din körning har gått samt feedback på din körning.

Observera att Fordonsmyndigheten inte tillhandahåller någon form av provfordon.

Information om vilka krav som ställs på provfordonen finns här.

Som bilagor hittar du Anvisningar för förarexamen där det anges information angående körprov samt anvisningar för manöverbanor.

 

Publicerad 5.3.2019
Uppdaterad 26.11.2019