Besiktningsavgifter

Besiktningsavgifter för fordon

  Person/Paketbil Lastbil/Buss Släpvagn Moped
Årsbesiktning  35 €  55 €  35 till 55 €  
Avgastest bensin  10 €  10 €  -  
Avgastest diesel  20 €  30 €  -  
Registreringsbesiktning  90 € 165 €  90 till 165 € 50 €
Eftergranskning  20 €  30 €  20 till 30 € 15 €
Ändringsbesiktning  60 €  60 €  60 €  
Bromsbesiktning  110 €  110 €  110 €  

 

Övriga besiktningsavgifter  
Taxameterplombering 40 €
Godkännande av undervisningsfordon 20 €
Registreringsbesiktning motorcykel, traktor, motorredskap 80 €
Vägning av fordon 10 till 20 €